Malá pomôcka k príprave obhajoby Vašej záverečnej práce. Predložené informácie by Vás mali nasmerovať k lepšiemu zvládnutiu formálnej stránky prezentácie, obsahovú stránku riešte po konzultácií s vedúcim práce. Držíme palce.