Cyklus prednášok profesora Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied – Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti (Úvodný seminár).

Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG a OZ RESpect KE organizujú cyklus seminárov zameraných na otázky a odpovede týkajúce sa blízkej budúcnosti energetiky, ekonomiky a súvisiacich oblastí našej spoločnosti. Hlavným prenášajúcim bude uznávaný slovenský ekonóm a prognostik prof. Ing. Peter Staněk, CSc., ktorý je zárukou fundovaných názorov na široké spektrum faktorov vplývajúcich na našu súčasnosť, ale aj budúcnosť.

Úvodná prednáška:
Bc. Martin Horňák – Návrh energetickej kaviarne TUKE
Víťaz medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencie 2018
Oddelenie OZE, ÚZZ FBERG, TUKE

HLAVNÝ PREDNÁŠAJÚCI
prof. Ing. Peter Staněk, CSc. – Spoločnosť budúcnosti – Architektúra súvislostí
Slovenský ekonóm a prognostik Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Miesto konania: Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, Košice
Dátum: 5. 6. 2018 (utorok)
Čas: 9:00 – 12:00
Vstupné / organizačný poplatok: 20,- € bezhotovostným prevodom, 25,- € pri platbe v hotovosti na mieste

!Registrácia je nutná na tomto ODKAZE!