Ďakujeme všetkým účastníkom seminára o budúcnosti energetiky a spoločnosti a, samozrejme, našim prednášajúcim – prof. Staněkovi a Ing. Horňákovi.
Verím, že ste načerpali množstvo nových informácií a prídete aj nabudúce.