Ďakujeme našim partnerom a sponzorom, bez ktorých by sme nemohli realizovať všetky naše aktivity!

Ďakujeme spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. za podporu konferencie RESpect 2018

Oddelenie OZE je členom Solární asociace. Ďakujeme za mediálnu podporu konferencie RESpect 2018 a Oddelenia OZE fakulty BERG TU v Košiciach na stránkach tohoto odborného spolku.

Dlhoročným parftnerom konferencie RESpect je firma BBF elektro.