Streda – 4. 4. 2018

13,00 Registrácia účastníkov
13,55 Otvorenie konferencie
Tauš, FBERG, TU v Košiciach

14,00 Ako vytvoriť synergiu medzi elektromobilitou, elektrizačnou sústavou a OZE
Šimon, Inštitút Aurela Stodolu, EF ŽU v Žiline
14,20 Využitie PCM na akumuláciu tepelnej energie z OZE
Kaľavský, FBERG, TU v Košiciach
14,40 Zeolit ako nosná substancia pri tepelných adsorpčných čerpadlách
Drevková, FBERG, TU v Košiciach
15,00 Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku
Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR
15,20 Prestávka na kávu
15,40
Model hodnotenia exploatácie nerastných surovín na TUR regiónov
Vasilková Kmecová, FBERG, TU v Košiciach
16,00 Materiály solárnych článkov a trendy ich vývoja
Pálušová, Inštitút Aurela Stodolu, EF ŽU v Žiline
16,20 Návrh FV systému podľa poľa FV panelov
Dostál, Inštitút Aurela Stodolu, EF ŽU v Žiline
16,40 Možnosti využitia TČ na Slovensku na základe zhodnotenia kvality a kvantity
Gabániová, FBERG, TU v Košiciach

18,00 Večera
19,00 Praktické overovanie energetického pôsobenia valiacej sa gule (bowling), brainstorming (posedenie s priateľmi)

Štvrtok – 5. 4. 2018

8,00 Představní Solární asociace
Pisková, Solárni asociace
8,20 Opravy, modernizace, rekonstrukce pro OZE
Maule, Česká fotovoltická asociace z.s.
8,40 Priemyselno-právna ochrana inovácií
Samčíková, SZČO
9,00 Možnosti financovania startupových projektov
Benčӧová, FBERG, TU v Košiciach
9,20 SMART energia a budúca spoločnosť
Staněk, Ekonomický ústav SAV
10,00 Prestávka na kávu
10,20 Simulace vlivu různých parametrů pozemní instalace FV elektrárny

Jandová, EUTE FEKT VUT v Brně
10,40 Fotovoltaika a domácnosti
Hrizna, Solárni asociace
11,00 Možnosti pozorování vzorků elektrod pomocí AFM mikroskopu
Bača, VUT v Brně
11,20 Fotoimpedanční měření solárních článků
Novák, VUT v Brně
11,40 Vliv výskytu průmyslové zóny v blízkosti fotovoltaického systému
Vaněk, VUT v Brně

12,00 Obed
14,00 Túra vybranou trasou Poráčskym baníckym chodníkom
18,00 Večerný raut so sprievodným programom

Piatok – 6. 4. 2018

8,00 Spätné získavanie tepla – čistá energia
Gavlas, Žilinská univerzita v Žiline
8,20 Spaľovanie alternatívnych palív v malých zdrojoch tepla
Holubčík, Žilinská univerzita v Žiline
8,40 Zachytávanie TZL šikmými prepážkami v lokálnom zdroji tepla
Kantová, Žilinská univerzita v Žiline
9,00 Chladenie elektrotechnických prvkov kapilárnou slučkovou tepelnou trubicou
Nemec, Žilinská univerzita v Žiline
9,20 RTD500 – zpracování odpadu
Samcová, Profilabor s.r.o.
9,45 Prestávka na kávu
10,00 Akumulátory s vyšší požární bezpečností

Máca, FEKT VUT v Brně
10,20 Tepelná bezpečnost LiIon baterií
Vyroubal, VUT v Brně
10,40 Model tvorby hydrátov zemného plynu v laboratórnych podmienkach
Siažik, Žilinská univerzita v Žiline
11,00 Vplyv vlhkosti bukového dreva na spotrebu pre vykurovanie rodinného domu
Dzurenda, TU vo Zvolene

11,20 Ukončenie konferencie
Tauš, FBERG TU v Košiciach
12,00 Obed

Kompletný program k stiahnutiu vo formáte pdf