STREDA 29. 3. 2017

8,00 – 8,30 Registrácia účastníkov

9,00 – 9,15 Otvorenie konferencie – príhovor dekana FBERG

9,15 – 9,40 Využiteľnosť javu Flutter v technickej praxi
Kudelas Dušan, TUKE FBERG

9,40 – 10,05 Hybridní elektrická vozidla a jejich baterie
Bača Petr, VUT v Brně

10,05 – 10,30 Overview of electrochemical systems of energy storage based on flow-through batteries
Vanýsek Petr, VUT Brno, FEKT

10,30 – 10,45 PRESTÁVKA

10,45 – 11,10 PV modules affected by potential induced degradation
Vaněk Jiří, VUT Brno, FEKT

11,10 – 11,35 Měření fotoelektrických vlastností perovskitových solárních článků
Novák Vítězslav, VUT Brno, FEKT

11,35 – 12,00 Vybrané výsledky výskumu a vývoja kovových penových štruktúr pre energetické využitie
Rybár Radim, TUKE FBERG

12,30 – 14,00 PRESTÁVKA NA OBED

14,00 – 14,25 Dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR
Maule Petr, Česká fotovoltaická asociace z.s.

14,25 – 14,50 Vplyv vlhkosti energetickej štiepky na tepelné straty kotla a tepelnú účinnosť kotla
Dzurenda Ladislav, Technická univerzita vo Zvolene

14,50 – 15,15 Energetické využitie drevnej biomasy v súvislostiach SR
Geffert Anton, Technická univerzita vo Zvolene

PRESTÁVKA 15,15 – 15,30

15,30 – 15,55 Využití numerického modelování v aplikacích OZE
Vyroubal Petr, UETE FEKT VUT v Brně

15,55 – 16,10 Insolation of particular location
Dostál Zdeněk, Inštitút Aurela Stodolu

16,10 – 16,35 TuLiMark – svetelné turistické značenie
Tauš Peter, TUKE FBERG

16,35 – 17,00 Odborná diskusia
17,00 – 18,00 Večera

 

ŠTVRTOK 30. 3. 2017
9,00 – 9,25 Numerical simulation of Axial condenser
Nosek Radovan, ŽU v Žiline

9,25 – 9,50 Veľkokapacitná vodíková batéria – úložisko a zdroj energie v turizme
Molokáč Mário, TUKE FBERG

9,50 – 10,15 Vliv těsnění rámu na funkčnosť fotovoltického panelu
Jandová Kristýna, UETE FEKT VUT v Brně

10,15 – 10,40 Production comparison of the small heat sources for combustion of various fuels
Holubčík Michal, Žilinská univerzita v Žiline

10,40 – 11,05 Geotermálny potenciál v kúpeľníctve
Molokáč Mário, TUKE FBERG

11,05 – 11,30 Větrné elektrárny a jejich vývoj v ČR
Máca Josef, FEKT VUT v Brně

12,00 Obed
14,00 – 17,00 Exkurzia Opálové bane Libanka
18,00 – Spoločenský večer

 

PIATOK 31. 3. 2017
9,00 – 9,25 Energetické toky
Jeňo Matúš, TUKE FBERG

9,25 – 9,50 Meranie výkonových parametrov solárneho žľabového kolektora pri rôznych podmienkach vonkajšieho prostredia​
Vician  Peter, Žilinská univerzita v Žiline

9,50 – 10,15 Teplota taviteľnosti popola kalu z papierenského priemyslu
Radačovská Lucia, Žilinská univerzita v Žiline

10,15 – 10,40 Stanovenie pádovej rýchlosti tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní biomasy
Kantová Nikola, Žilinská univerzita v Žiline

10,40 – 11,05 Energy properties of pits and shells
Palacka Matej, Žilinská univerzita v Žiline

11,05 Ukončenie konferencie
12,00 Obed