Program konferencie bude zverejnený po ukončení registrácie.
– Organizačný tím konferencie RESpect 2018 –