doc. Rybár na tému obnoviteľné zdroje energie v relácií RTVS – Ahoj Slovensko

Relácia Ahoj Slovensko z 12. októbra, ktorá beží v RTVS sa niesla okrem iných tém aj v duchu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré v rozhovore so Štefanom Štecom priblížil doc. Rybár, z nášho oddelenia.

Video sa zobrazí po otvorení článku. Continue reading „doc. Rybár na tému obnoviteľné zdroje energie v relácií RTVS – Ahoj Slovensko“

Budúcnosť energetiky a jej manažmentu

Cyklus prednášok profesora Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied – Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti (Úvodný seminár).

Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG a OZ RESpect KE organizujú cyklus seminárov zameraných na otázky a odpovede týkajúce sa blízkej budúcnosti energetiky, ekonomiky a súvisiacich oblastí našej spoločnosti. Hlavným prenášajúcim bude uznávaný slovenský ekonóm a prognostik prof. Ing. Peter Staněk, CSc., ktorý je zárukou fundovaných názorov na široké spektrum faktorov vplývajúcich na našu súčasnosť, ale aj budúcnosť.

Continue reading „Budúcnosť energetiky a jej manažmentu“

Exkurzia študentov VAZE a MZZ

Tento týždeň študenti odborov Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov absolvovalo exkurziu po vybraných prevádzkach – trasa exkurzie pozostávala z návštevy travertínového lomu v Spišskom Podhradí, tunela Višňové, VŠB v Ostrave, výskumného zariadenia spracovania odpadov Flux Tech v Ostrave a nakoniec z prehliadky ťažby magnezitu v SMZ Jelšava. Odprezentované technológie a procesy priblížili atraktívnou formou baníctvo a technológie získavania zemských zdrojov aj pre nebanícke odbory akými sú Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov. A to je vždy veľké plus!

Krátke video (2:37, 1080p) a fotogaléria sa zobrazia po otvorení príspevku.

Continue reading „Exkurzia študentov VAZE a MZZ“

Študentská vedecká konferencia 2018

Na základe poverenia riaditeľom ÚZZ doc. Ing. Kudelasom, PhD. si Vás dovoľujeme informovať o blížiacej sa „Študentskej vedeckej konferencii 2018“ (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018 v sekcii:
Sekcia zemských zdrojov (ÚZZ).

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s vedúcim záverečnej práce najmä u končiacich študentov. Termín konania fakultného kola ŠVK 2018 je stanovený na 02.05.2018 (streda).

Continue reading „Študentská vedecká konferencia 2018“

Výsledky výskumu doc. Rybára z Oddelenia OZE v relácií RTVS Veda a technika

V najnovšom vydaní relácie VAT z dielne RTVS ste okrem iných reportáži mohli vidieť aj niektoré výsledky výskumu doc. Rybára, ktorý v krátkosti predstavil energeticky aktívnu stavebnicovú kolektorovú zatepľovaciu dosku ako aj niektoré ďalšie smerovania výskumu.

Video sa zobrazí po otvorení článku.

Continue reading „Výsledky výskumu doc. Rybára z Oddelenia OZE v relácií RTVS Veda a technika“