Vzdelávací program v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Spoločnosť PEDAL Consulting dáva do povedomia Špecializovanú európsku školu projektu SKILLBILL, vzdelávací program v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorý by mohol byť zaujímavý študentov št. programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

🌱Špecializovaná európska škola projektu SKILLBILL začína už 19. FEBRUÁRA, ale stále je možnosť prihlásiť sa na BEZPLATNÉ štúdium v anglickom jazyku. Špecializovaná škola je určená pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Štúdium trvá 1 akademický rok a je pre účastníkov bezplatné. Hradí sa v rámci iniciatívy SKILLBILL, ktorá je financovaná z programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

PRE KOHO JE ŠTÚDIUM URČENÉ
🔍Prihlásiť sa do Špecializovanej školy môžu technici, vývojári, výskumníci alebo študenti s bakalárskym titulom v oblasti inžinierstva, fyziky, matematiky, chémie, ekonómie alebo podobného odboru.

OBSAH ŠTÚDIA
👁️‍🗨️Kurzy obsahujú rozsiahle interaktívne aktivity, prednášky, úlohy, ako aj praktické cvičenia s použitím virtuálnej reality. Všetky kurzy a prednášky zastrešia mnohí európski odborníci. Pre účastníkov sú pripravené rozsiahle výukové moduly zamerané na obnoviteľnú a udržateľnú elektrickú energiu, obnoviteľné a udržateľné palivá, obnoviteľné a udržateľné teplo, udržateľnú mobilitu, skladovania energie, cirkulárnu ekonomiku, energetický manažment a iné…

FORMA ŠTÚDIA
📒 Absolvovať odbornú prípravu v anglickom jazyku je možné:

online formou – o pomôcky virtuálnej reality je možné si zažiadať.
priamo na pôde jednej zo štyroch prestížnych univerzít v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Fínsku.

AKO SA PRIHLÁSIŤ
📨 V prípade záujmu je potrebné zaslať životopis, motivačný list, platný preukaz totožnosti a osvedčenie o ukončení bakalárskeho štúdia na emailovú adresu didatticasid@unitus.it. najneskôr do 16. februára.

Všetky potrebné informácie (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu SKILLBILL: https://skillbill-project.eu/skilling-upskilling-reskilling/european-master/. Alebo na webovej stránke spoločnosti PEDAL Consulting:
https://pedal-consulting.eu/prihlaste-sa-do-specializovanej-skoly-skillbill-projektu-a-studujte-bezplatne/.

Prípadne kontaktujte Karolínu Mendelovú k.mendelova@pedal-consulting.eu zo spoločnosti PEDAL Consulting.

Exkurzia PVE Ružín

Semester ešte poriadne nezačal, ale aj tak sme už so študentmi študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie stihli exkurziu prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín, v rámci projektu Energetických exkurzií so Žiť energiou.

Bakalárske štátnice 2023

Prinášame pár momentiek zo včerajších štátnych záverečných skúšok bakalárskeho stupňa študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Úspešným bakalárom gratulujeme a verím, že sa na mnoho z nich môžeme tešiť v septembri na inžinierskom stupni štúdia.

Exkurzia bioplynová stanica Rozhanovce

Dnes sa študenti druhého a štvrtého ročníka študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie pozreli v rámci predmetu Technológie využívania biomasy ako vyzerá produkcia a využitie bioplynu v praxi v bioplynovej stanici v Rozhanovciach.

Špičkový softvér PV*Sol

Ďakujeme sponzorom! V mene študentov študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie sa chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili nákup softvéru PV*Sol premium pre skvalitnenie výučby projektovania FV systémov: AI Energy, elltim s.r.o., Solárne Panely – východné Slovensko, Pavel Šimon, Pd-Mont, prof. Radim Rybár, prof. Peter Tauš.
Aj vďaka nim už môžu naši študenti využívať najmodernejší softvér pre návrh a projektovanie fotovoltaiky tak, ako to robia profesionáli. Vďaka patrí aj Českej fotovoltaickej asociácii za skvelú cenu softvéru a skvelé školenie!

Veríme, že táto podpora prinesie na trh lepších a žiadaných odborníkov v danej oblasti.

Exkurzia SMZ Jelšava

Aj keď sú študenti študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie zameraní najmä na obnoviteľné zdroje energie, nezaškodí sa pozrieť aj na iné aspekty využívania zemských zdrojov, predsa len sme baníci 🙂 Na poslednej exkurzii sme sa boli pozrieť na ťažbu magnezitu v SMZ Jelšava.