Exkurzia MH Teplárenský holding Košice

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie sa v rámci predmetu Kogenerácia zúčastnili exkurzie v teplárni spoločnosti MH Teplárenský holding, kde sme si prešli celú prevádzku ako aj vypočuli informáciami nabitú prednášku o pripravovanom využití geotermálnej energie pre teplárenské účely.

Vzdelávací program v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Spoločnosť PEDAL Consulting dáva do povedomia Špecializovanú európsku školu projektu SKILLBILL, vzdelávací program v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorý by mohol byť zaujímavý študentov št. programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

🌱Špecializovaná európska škola projektu SKILLBILL začína už 19. FEBRUÁRA, ale stále je možnosť prihlásiť sa na BEZPLATNÉ štúdium v anglickom jazyku. Špecializovaná škola je určená pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Štúdium trvá 1 akademický rok a je pre účastníkov bezplatné. Hradí sa v rámci iniciatívy SKILLBILL, ktorá je financovaná z programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

PRE KOHO JE ŠTÚDIUM URČENÉ
🔍Prihlásiť sa do Špecializovanej školy môžu technici, vývojári, výskumníci alebo študenti s bakalárskym titulom v oblasti inžinierstva, fyziky, matematiky, chémie, ekonómie alebo podobného odboru.

OBSAH ŠTÚDIA
👁️‍🗨️Kurzy obsahujú rozsiahle interaktívne aktivity, prednášky, úlohy, ako aj praktické cvičenia s použitím virtuálnej reality. Všetky kurzy a prednášky zastrešia mnohí európski odborníci. Pre účastníkov sú pripravené rozsiahle výukové moduly zamerané na obnoviteľnú a udržateľnú elektrickú energiu, obnoviteľné a udržateľné palivá, obnoviteľné a udržateľné teplo, udržateľnú mobilitu, skladovania energie, cirkulárnu ekonomiku, energetický manažment a iné…

FORMA ŠTÚDIA
📒 Absolvovať odbornú prípravu v anglickom jazyku je možné:

online formou – o pomôcky virtuálnej reality je možné si zažiadať.
priamo na pôde jednej zo štyroch prestížnych univerzít v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Fínsku.

AKO SA PRIHLÁSIŤ
📨 V prípade záujmu je potrebné zaslať životopis, motivačný list, platný preukaz totožnosti a osvedčenie o ukončení bakalárskeho štúdia na emailovú adresu didatticasid@unitus.it. najneskôr do 16. februára.

Všetky potrebné informácie (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu SKILLBILL: https://skillbill-project.eu/skilling-upskilling-reskilling/european-master/. Alebo na webovej stránke spoločnosti PEDAL Consulting:
https://pedal-consulting.eu/prihlaste-sa-do-specializovanej-skoly-skillbill-projektu-a-studujte-bezplatne/.

Prípadne kontaktujte Karolínu Mendelovú k.mendelova@pedal-consulting.eu zo spoločnosti PEDAL Consulting.

Exkurzia PVE Ružín

Semester ešte poriadne nezačal, ale aj tak sme už so študentmi študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie stihli exkurziu prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín, v rámci projektu Energetických exkurzií so Žiť energiou.

Bakalárske štátnice 2023

Prinášame pár momentiek zo včerajších štátnych záverečných skúšok bakalárskeho stupňa študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Úspešným bakalárom gratulujeme a verím, že sa na mnoho z nich môžeme tešiť v septembri na inžinierskom stupni štúdia.

Exkurzia bioplynová stanica Rozhanovce

Dnes sa študenti druhého a štvrtého ročníka študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie pozreli v rámci predmetu Technológie využívania biomasy ako vyzerá produkcia a využitie bioplynu v praxi v bioplynovej stanici v Rozhanovciach.

Špičkový softvér PV*Sol

Ďakujeme sponzorom! V mene študentov študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie sa chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili nákup softvéru PV*Sol premium pre skvalitnenie výučby projektovania FV systémov: AI Energy, elltim s.r.o., Solárne Panely – východné Slovensko, Pavel Šimon, Pd-Mont, prof. Radim Rybár, prof. Peter Tauš.
Aj vďaka nim už môžu naši študenti využívať najmodernejší softvér pre návrh a projektovanie fotovoltaiky tak, ako to robia profesionáli. Vďaka patrí aj Českej fotovoltaickej asociácii za skvelú cenu softvéru a skvelé školenie!

Veríme, že táto podpora prinesie na trh lepších a žiadaných odborníkov v danej oblasti.