V poslednom období zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore energie. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie, kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie. Prvý ročník konferencie sa konal v roku 2006 vo výukovo-rekreačnom stredisku Technickej univerzity Košice v Herľanoch, odvtedy sa tohoto podujatia pravidelne zúčastňujú odborníci z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetiky, ekonomiky a ďalších zo Slovenska i zahraničia.