Študijné programy:
Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie je pracovisko, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblasti získavania zemských zdrojov s akcentom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ponúka možnosti vzdelania v študijných programoch:
Bakalársky stupeň štúdia (Bc.):
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Inžiniersky stupeň štúdia (Ing.):
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Doktorský stupeň štúdia (PhD.):
Využívanie a ochrana zemských zdrojov


Všetky informácie o prijímacom konaní nájdete na hlavnej stránke Fakulty BERG.