Profil oddelenia

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie je pracovisko, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblasti získavania zemských zdrojov s akcentom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Organizačne je začlenené na Ústave zemských zdrojov, Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach (pred tým ako súčasť Ústavu podnikania a manažmentu kde bolo Centrum OZE zriadené v roku 2004).

Hlavným poslaním oddelenia je zabezpečiť vzdelávanie študentov internou aj externou formou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie v bakalárskom aj inžinierskom stupni.

Oddelenie sa mimo pedagogickej činnosti zameriava na výskumnú činnosť, riešenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Oddelenie pravidelne organizuje medzinárodnú konferenciu RESpect, ktorá je zameraná na potenciál, ekonomiku, charakteristiku a technológie obnoviteľných zdrojov energie.

Pracovníci

prof. Ing. Peter Tauš, PhD. – vedúci oddelenia
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: peter.taus@tuke.sk
tel: +421 55 602 2840
konzultačné hodiny: utorok 9:20 – 10:20,13:00 – 14:00

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 131
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk
tel: +421 55 602 2993
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 10:00, streda 12:00 – 13:00

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: radim.rybar@tuke.sk
tel: +421 55 602 2385
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 10:00, utorok 10:00 – 11:00

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 128 c
e-mail: stefan.kuzevic@tuke.sk
tel: +421 55 602 2967
konzultačné hodiny: utorok 10:00 – 11:00, piatok 10:00 – 11:00

doc. Ing. Martin Beer, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 130
e-mail: martin.beer@tuke.sk
tel: +421 55 602 2398
konzultačné hodiny: pondelok 8:00 – 9:00, streda 9:00 – 10:00

Ing. Ľubomíra Gabániová, PhD.
Park Komenského 19
e-mail: lubomira.gabaniova@tuke.sk
tel: +421 55 602 2436
konzultačné hodiny: pondelok 8:00 – 9:00, streda 9:00 – 13:00

Ing. Stanislav Reištetter, PhD.
Park Komenského 19
e-mail: stanislav.reistteter@tuke.sk
tel: +421 55 602 2859
konzultačné hodiny: pondelok 9:00 – 10:00, streda 10:00 – 11:00

Doktorandi (denné štúdium):

MSc. Pavol Kaňuch
Park Komenského 19
e-mail: pavol.kanuch@tuke.sk
tel: +421 55 602 2974
konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30