Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch konferencie RESpect organizačný výbor zorganizoval ôsme pokračovanie znova v atraktívnej lokalite, akou určite je Poráčska dolina a v nej situované rekračné stredisko PoráčPark.
Termín konania konferencie bol 26. – 28. marec 2013

Pre záujemcov o účasť na tejto konferencii boli pripravené zaujímavé odborné oblasti, akými sú:

Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike a manažmente energetiky

Vedecký výbor konferencie:
prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,
prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.,
prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.,
prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,
doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.,
doc. Ing. Petr BAČA, PhD.,
doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.,
doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.,
doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.,
doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.,
doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ing. Marcela Taušová, PhD.
Ing. Ján Koščo, PhD.