Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

organizujú pod záštitou dekana fakulty BERG a riaditeľa Ústavu zemských zdrojov

s podporou partnerov

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect 2019

 ktorá sa bude konať
24. – 26. apríla 2019

 v prekrásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, v hoteli Alexander***

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu ich potenciálu, využiteľnosti, ekonomiky a dopadu na životné prostredie v sekciách:

Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Transfér technológií a vedomostí
Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
Energetický manažment
Smart Buildings a OZE

Registrácia na konferenciu RESpect 2019 je oficiálne zahájená!
Prihláste sa čo najskôr!
>>>REGISTRÁCIA<<<

 

Základné organizačné informácie

Termín konania: 24. – 26. apríl 2019

Miesto konania:
Hotel Alexander****
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
086 31  Bardejovské Kúpele www.hotelalexander.sk

Vložné na konferenciu: 200,- €
Faktúra Vám bude zaslaná po úspešnej registrácii prostredníctvom formulára. Vložné zahŕňa stravu, občerstvenie, kultúrny program, zborník a organizačné zabezpečenie konferencie. Vložné nezahŕňa ubytovanie.

Ubytovanie:
Organizátor zabezpečuje len rezerváciu ubytovania v hoteli Alexander.
Ubytovanie si hradia účastníci konferencie sami. Ubytovanie v iných zariadeniach organizátor nezabezpečuje. Vzhľadom na obľúbenosť hotela Vás prosíme o včasné nahlásenie záujmu o ubytovanie priamo v hoteli Alexander – vo formulári vyznačte typ a obsadenosť izby.

Špeciálna ponuka:
Účastníkom konferencie ponúkame možnosť zakúpenia vstupeniek na sprievodné akcie. Máte tak možnosť vychutnať si sprievodný program alebo raut v spoločnosti svojich blízkych či priateľov. V prípade záujmu vyznačte svoju voľbu v prihlasovacom formulári s uvedením počtu vstupeniek na vybranú akciu.

Svojou včasnou rezerváciou prostredníctvom formulára nám pomôžete zorganizovať konferenciu k Vašej maximálnej spokojnosti.

Predbežný program konferencie

Streda 24. 4. 2019
12:00   Uvítací obed
13:00   Prednáškový blok
18:00   Večera s programom

Štvrtok 25. 4. 2019
09:00   Prednáškový blok
12:00   Obed
14:00   Sprievodný program
19:00   Raut

Piatok 26. 4. 2019
09:00   Prednáškový blok
12:00   Záver konferencie a obed

KONTAKT
Prípravný výbor konferencie RESpect
e-mail: peter.taus@tuke.sk
e-mail: marcela.tausova@tuke.sk
e-mail: jan.kosco@tuke.sk
e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika
tel:  +421 55 602 2840, 3115

Vedecký výbor konferencie
prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.
prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.
prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.
doc. Ing. Petr BAČA, PhD.
doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.
doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.
doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.
doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.
doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.
doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.
Ing. Pavel ŠIMON, CSc.
Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD.
Mgr. Mária SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, PhD.