Potrebné informácie o konferencii RESpect nájdete na tomto odkaze Občianského združenia RESPECTKE.