Terminológia: Geomorfológia, Sufózia, kras, glaciálny, fluviálny, eolický, elevačný, depresný, Morfografia, Morfometria, Morfogenéza

 

Geomorfologické procesy

  • endogénne,
  • exogénne.

Odolnosť hornín voči exogénnym procesom

Geomorfologické formy

Klasifikácia geomorfologických foriem

Základné charakteristiky geomorfologických foriem

Relatívny a celkový (geochronologický) vek hornín alebo geomorfologických foriem