Terminológia: konkordantné, diskordantné, syngenetické, epigenetické, štruktúra, textúra,

Ložisková tělesa a jejich vztah k okolním horninám

Morfologické typy:

  • Izometrická tělesa,
  • Deskovitá tělesa,
  • Sloupovitá tělesa,
  • Nepravidelná tělesa,
  • Kombinovaná tělesa

 

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/tvary.html