Oddelenie OZE v spolupráci s občianskym združením RESpect KE organizuje v dňoch 4. – 6. apríl 2018 v poradí už  X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

Účastníci budú prezentovať svoje príspevky v týchto sekciách:

  • Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Transfer technológií a vedomostí
  • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
  • Energetický manažment
  • Smart buildings a OZE

Všetky podrobnosti nájdete priamo na stránke konferencie RESpect 2018, najdôležitejšie informácie v súhrne sú tieto:

Dátum konania konferencie: 4. – 6. apríl 2018
Miesto konania: PoráčPark relax&sport centrum, Poráčska Dolina
Prihlasovací formulár: vyplňte online tu
S akoukoľvek otázkou sa neváhajte obrátiť na členov organizačného výboru:
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.        +421 55 602 2840
Ing. Marcela Taušová, PhD.      +421 55 602 3115
Ing. Ján Koščo, PhD.
Ing. Martin Beer, PhD.

Veríme, že si pri svojich povinnostiach nájdete čas a strávite ho v prekrásnom prostredí Poráčskej doliny s príjemnými ľuďmi z vášho odboru.

Tešíme sa na stretnutie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *