Exkurzia PVE Ružín

Semester ešte poriadne nezačal, ale aj tak sme už so študentmi študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie stihli exkurziu prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín, v rámci projektu Energetických exkurzií so Žiť energiou.

Bakalárske štátnice 2023

Prinášame pár momentiek zo včerajších štátnych záverečných skúšok bakalárskeho stupňa študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Úspešným bakalárom gratulujeme a verím, že sa na mnoho z nich môžeme tešiť v septembri na inžinierskom stupni štúdia.

Exkurzia bioplynová stanica Rozhanovce

Dnes sa študenti druhého a štvrtého ročníka študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie pozreli v rámci predmetu Technológie využívania biomasy ako vyzerá produkcia a využitie bioplynu v praxi v bioplynovej stanici v Rozhanovciach.

Špičkový softvér PV*Sol

Ďakujeme sponzorom! V mene študentov študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie sa chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili nákup softvéru PV*Sol premium pre skvalitnenie výučby projektovania FV systémov: AI Energy, elltim s.r.o., Solárne Panely – východné Slovensko, Pavel Šimon, Pd-Mont, prof. Radim Rybár, prof. Peter Tauš.
Aj vďaka nim už môžu naši študenti využívať najmodernejší softvér pre návrh a projektovanie fotovoltaiky tak, ako to robia profesionáli. Vďaka patrí aj Českej fotovoltaickej asociácii za skvelú cenu softvéru a skvelé školenie!

Veríme, že táto podpora prinesie na trh lepších a žiadaných odborníkov v danej oblasti.

Exkurzia SMZ Jelšava

Aj keď sú študenti študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie zameraní najmä na obnoviteľné zdroje energie, nezaškodí sa pozrieť aj na iné aspekty využívania zemských zdrojov, predsa len sme baníci 🙂 Na poslednej exkurzii sme sa boli pozrieť na ťažbu magnezitu v SMZ Jelšava.

Študentská vedecká konferencia 2023

Vážení študenti a študentky, radi by sme Vás informovali o konaní fakultného kola „Študentskej vedeckej konferencie 2023“ (ŠVK 2023) prezenčnou formou. Fakultné kolo ŠVK 2023 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2022/2023 v sekciách:

  1. Sekcia S1 Vedy o Zemi (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus)
  2. Sekcia S2A Riadenia a Logistiky (ÚRaIVP, ÚLaD),
  3. Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).
Continue reading „Študentská vedecká konferencia 2023“