Tento týždeň študenti odborov Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov absolvovalo exkurziu po vybraných prevádzkach – trasa exkurzie pozostávala z návštevy travertínového lomu v Spišskom Podhradí, tunela Višňové, VŠB v Ostrave, výskumného zariadenia spracovania odpadov Flux Tech v Ostrave a nakoniec z prehliadky ťažby magnezitu v SMZ Jelšava. Odprezentované technológie a procesy priblížili atraktívnou formou baníctvo a technológie získavania zemských zdrojov aj pre nebanícke odbory akými sú Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov. A to je vždy veľké plus!

Krátke video (2:37, 1080p) a fotogaléria sa zobrazia po otvorení príspevku.