Fotovoltaické systémy sú dnes neoddeliteľnou súčasťou našej snahy dosiahnuť udržateľnú energetickú budúcnosť. Využívajú slnečné žiarenie na produkciu elektrickej energie a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov a závislosti na fosílnych palivách. Avšak, pre dosiahnutie optimálneho výkonu FV systémov je kľúčové mať presné a komplexné informácie o spotrebnom profile, ktorý ovplyvňuje ich optimálne využitie.
Spotrebný profil zahŕňa vzory spotreby elektrickej energie, ktoré sú ovplyvnené dennými a sezónnymi faktormi, používanými zariadeniami a miestnymi klimatickými podmienkami. Jeho pochopenie je nevyhnutné pre optimalizáciu výkonu FV systémov.
Aplikácia  vytvorená študentom Bc. Mariánom Cibulkom pod vedením školiteľa prof. Ing. Petra Tauša, PhD. umožní používateľom získať aktuálne informácie potrebné na optimalizáciu prevádzky a využitia FV systému.

S aplikáciou je možné pracovať na tomto odkaze.