22 najlepších fotografií z BTV2019 študijných programov Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Manažérstvo zemských zdrojov a Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére.

V rámci Blokovej terénnej výučby sa naši študenti bližšie zoznámia s rôznymi činnosťami súvisiacimi s využívaním zemských zdrojov, či baníctvom. Tento rok naša trasa zahŕňala tunel Prešov, ťažbu travertínu v Spišskom Podhradí, využívanie geotermálnej energie a kogeneračné jednotky v aquaparku Bešeňová, prečerpávaciu VE Liptovská Mara a nakoniec Slovenské magnezitové závody Jelšava. Ďakujeme Metrostav a.s., Národná diaľničná spoločnosť, EURO KAMEŇ, sro, Bešeňová – termálne srdce Liptova, Slovenské elektrárne a SMZ Jelšava.