Ako sa hovorí v dnešnej modernej dobe, lepšie vidieť jedno video ako 20 fotografií. Pozrite si video zachytávajúce naj momenty „blokovky“ študijných programov: Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Manažérstvo zemských zdrojov a Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére.