V sekcii stránky „Pre študentov“ pribudli aktuálne témy záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň. Aktuálny študenti 2. Bc VAZE a 1. Ing VAZE po vybratí témy kontaktujú pedagóga, ktorý danú tému vypísal a následne prof. Tauša, ktorý je zodpovedný na zoznam študentov a tém.