Vážení študenti a študentky, radi by sme Vás informovali o konaní fakultného kola „Študentskej vedeckej konferencie 2023“ (ŠVK 2023) prezenčnou formou. Fakultné kolo ŠVK 2023 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2022/2023 v sekciách:

  1. Sekcia S1 Vedy o Zemi (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus)
  2. Sekcia S2A Riadenia a Logistiky (ÚRaIVP, ÚLaD),
  3. Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).

Podrobnejšie informácie o ŠVK 2023, prihlášku so súhlasom GDPR ako aj šablóny prezentácie a práce nájdete na tomto ODKAZE.

Pre Vašu informáciu tiež pripomínam dôležité termíny:
Termíny odovzdania: bakalárskej práce je do 6.4.2023 (štvrtok) a diplomovej práce je do 21.4.2023 (piatok).
Termíny ŠVK: odovzdanie prihlášky je do 18.4.2023 (utorok) a odovzdanie práce je do 25.4.2023 (utorok).
Termín fakultného kola ŠVK je 3.5.2023 (streda) a termín medzinárodného kola sa predpokladá na 10.5.2023 (streda).

Kontaktné osoby:
Sekcia S1 Vedy o Zemi – doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.
Sekcia S2A Riadenia a Logistiky – doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.
Sekcia S2B,3 Ťažba a sprac. nerast. sur., BEaŽP – doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.