Aj keď sú študenti študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie zameraní najmä na obnoviteľné zdroje energie, nezaškodí sa pozrieť aj na iné aspekty využívania zemských zdrojov, predsa len sme baníci 🙂 Na poslednej exkurzii sme sa boli pozrieť na ťažbu magnezitu v SMZ Jelšava.