Ďakujeme sponzorom! V mene študentov študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie sa chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili nákup softvéru PV*Sol premium pre skvalitnenie výučby projektovania FV systémov: AI Energy, elltim s.r.o., Solárne Panely – východné Slovensko, Pavel Šimon, Pd-Mont, prof. Radim Rybár, prof. Peter Tauš.
Aj vďaka nim už môžu naši študenti využívať najmodernejší softvér pre návrh a projektovanie fotovoltaiky tak, ako to robia profesionáli. Vďaka patrí aj Českej fotovoltaickej asociácii za skvelú cenu softvéru a skvelé školenie!

Veríme, že táto podpora prinesie na trh lepších a žiadaných odborníkov v danej oblasti.