Dnes sa študenti druhého a štvrtého ročníka študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie pozreli v rámci predmetu Technológie využívania biomasy ako vyzerá produkcia a využitie bioplynu v praxi v bioplynovej stanici v Rozhanovciach.