Prinášame pár momentiek zo včerajších štátnych záverečných skúšok bakalárskeho stupňa študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Úspešným bakalárom gratulujeme a verím, že sa na mnoho z nich môžeme tešiť v septembri na inžinierskom stupni štúdia.