Softvér PV*Sol, ktorý sme prednedávnom získali má už svojich nových fanúšikov z radov študentov študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie.