Semester ešte poriadne nezačal, ale aj tak sme už so študentmi študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie stihli exkurziu prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín, v rámci projektu Energetických exkurzií so Žiť energiou.