Spoločnosť PEDAL Consulting dáva do povedomia Špecializovanú európsku školu projektu SKILLBILL, vzdelávací program v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorý by mohol byť zaujímavý študentov št. programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie.

🌱Špecializovaná európska škola projektu SKILLBILL začína už 19. FEBRUÁRA, ale stále je možnosť prihlásiť sa na BEZPLATNÉ štúdium v anglickom jazyku. Špecializovaná škola je určená pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Štúdium trvá 1 akademický rok a je pre účastníkov bezplatné. Hradí sa v rámci iniciatívy SKILLBILL, ktorá je financovaná z programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

PRE KOHO JE ŠTÚDIUM URČENÉ
🔍Prihlásiť sa do Špecializovanej školy môžu technici, vývojári, výskumníci alebo študenti s bakalárskym titulom v oblasti inžinierstva, fyziky, matematiky, chémie, ekonómie alebo podobného odboru.

OBSAH ŠTÚDIA
👁️‍🗨️Kurzy obsahujú rozsiahle interaktívne aktivity, prednášky, úlohy, ako aj praktické cvičenia s použitím virtuálnej reality. Všetky kurzy a prednášky zastrešia mnohí európski odborníci. Pre účastníkov sú pripravené rozsiahle výukové moduly zamerané na obnoviteľnú a udržateľnú elektrickú energiu, obnoviteľné a udržateľné palivá, obnoviteľné a udržateľné teplo, udržateľnú mobilitu, skladovania energie, cirkulárnu ekonomiku, energetický manažment a iné…

FORMA ŠTÚDIA
📒 Absolvovať odbornú prípravu v anglickom jazyku je možné:

online formou – o pomôcky virtuálnej reality je možné si zažiadať.
priamo na pôde jednej zo štyroch prestížnych univerzít v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Fínsku.

AKO SA PRIHLÁSIŤ
📨 V prípade záujmu je potrebné zaslať životopis, motivačný list, platný preukaz totožnosti a osvedčenie o ukončení bakalárskeho štúdia na emailovú adresu didatticasid@unitus.it. najneskôr do 16. februára.

Všetky potrebné informácie (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu SKILLBILL: https://skillbill-project.eu/skilling-upskilling-reskilling/european-master/. Alebo na webovej stránke spoločnosti PEDAL Consulting:
https://pedal-consulting.eu/prihlaste-sa-do-specializovanej-skoly-skillbill-projektu-a-studujte-bezplatne/.

Prípadne kontaktujte Karolínu Mendelovú k.mendelova@pedal-consulting.eu zo spoločnosti PEDAL Consulting.