TuLiMark v top 5

Projekt TuLiMark, ktorého súčasťou sú aj pracovníci OOZE doc. Tauš a doc. Kudelas bol zaradený medzi TOP 5 slovenských projektov v rámci pilotnej podpornej schémy projektu OpenMaker. V prípade splnenia podmienok tak získa finančnú podporu vo výške 20 000 eur v priebehu 9-tich mesiacov.

Srdečne gratulujeme!