Príprava medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018

Oddelenie OZE v spolupráci s občianskym združením RESpect KE organizuje v dňoch 4. – 6. apríl 2018 v poradí už  X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

Continue reading „Príprava medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018“