Exkurzia študentov VAZE a MZZ

Tento týždeň študenti odborov Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov absolvovalo exkurziu po vybraných prevádzkach – trasa exkurzie pozostávala z návštevy travertínového lomu v Spišskom Podhradí, tunela Višňové, VŠB v Ostrave, výskumného zariadenia spracovania odpadov Flux Tech v Ostrave a nakoniec z prehliadky ťažby magnezitu v SMZ Jelšava. Odprezentované technológie a procesy priblížili atraktívnou formou baníctvo a technológie získavania zemských zdrojov aj pre nebanícke odbory akými sú Využívanie alternatívnych zdrojov energie a Manažérstvo zemských zdrojov. A to je vždy veľké plus!

Krátke video (2:37, 1080p) a fotogaléria sa zobrazia po otvorení príspevku.

Continue reading „Exkurzia študentov VAZE a MZZ“

Študentská vedecká konferencia 2018

Na základe poverenia riaditeľom ÚZZ doc. Ing. Kudelasom, PhD. si Vás dovoľujeme informovať o blížiacej sa „Študentskej vedeckej konferencii 2018“ (ŠVK 2018) na FBERG v akademickom roku 2017/2018 v sekcii:
Sekcia zemských zdrojov (ÚZZ).

O účasť na ŠVK sa môžu uchádzať študenti zapísaní na FBERG v I. a II. stupni VŠ po konzultácií s vedúcim záverečnej práce najmä u končiacich študentov. Termín konania fakultného kola ŠVK 2018 je stanovený na 02.05.2018 (streda).

Continue reading „Študentská vedecká konferencia 2018“

Výsledky výskumu doc. Rybára z Oddelenia OZE v relácií RTVS Veda a technika

V najnovšom vydaní relácie VAT z dielne RTVS ste okrem iných reportáži mohli vidieť aj niektoré výsledky výskumu doc. Rybára, ktorý v krátkosti predstavil energeticky aktívnu stavebnicovú kolektorovú zatepľovaciu dosku ako aj niektoré ďalšie smerovania výskumu.

Video sa zobrazí po otvorení článku.

Continue reading „Výsledky výskumu doc. Rybára z Oddelenia OZE v relácií RTVS Veda a technika“

Relácia VAT s pracovníkmi Oddelenia OZE

V rámci prípravy nových dielov populárno-náučnej vedeckej relácie z dielne RTVS, VAT – Veda a technika nás oslovili jej tvorcovia. Aktuálne sú v príprave reportáže o týchto projektoch OOZE:

O termíne vysielania vás budeme informovať

Continue reading „Relácia VAT s pracovníkmi Oddelenia OZE“

Príprava medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018

Oddelenie OZE v spolupráci s občianskym združením RESpect KE organizuje v dňoch 4. – 6. apríl 2018 v poradí už  X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018. Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

Continue reading „Príprava medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018“