Úspech študenta odboru VAZE

V rámci fakultného kola ŠVOČ v sekcii S2B, Ťažba a spracovanie nerastných surovín, biológia, ekológia a životné prostredie sa nám opäť darilo. Študent odboru Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Bc. Peter Sivák obsadil prvé miesto. Okrem toho za svoju prácu získal aj cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Srdečne gratulujeme!

Video BTV 2019

Ako sa hovorí v dnešnej modernej dobe, lepšie vidieť jedno video ako 20 fotografií. Pozrite si video zachytávajúce naj momenty „blokovky“ študijných programov: Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Manažérstvo zemských zdrojov a Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére.