Exkurzia SMZ Jelšava

Aj keď sú študenti študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie zameraní najmä na obnoviteľné zdroje energie, nezaškodí sa pozrieť aj na iné aspekty využívania zemských zdrojov, predsa len sme baníci 🙂 Na poslednej exkurzii sme sa boli pozrieť na ťažbu magnezitu v SMZ Jelšava.

Študentská vedecká konferencia 2023

Vážení študenti a študentky, radi by sme Vás informovali o konaní fakultného kola „Študentskej vedeckej konferencie 2023“ (ŠVK 2023) prezenčnou formou. Fakultné kolo ŠVK 2023 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2022/2023 v sekciách:

  1. Sekcia S1 Vedy o Zemi (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus)
  2. Sekcia S2A Riadenia a Logistiky (ÚRaIVP, ÚLaD),
  3. Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).
Continue reading „Študentská vedecká konferencia 2023“

Témy BP a DP

V sekcii stránky „Pre študentov“ pribudli aktuálne témy záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň. Aktuálny študenti 2. Bc VAZE a 1. Ing VAZE po vybratí témy kontaktujú pedagóga, ktorý danú tému vypísal a následne prof. Tauša, ktorý je zodpovedný na zoznam študentov a tém.

Študentská vedecka konferencia

Milý študenti a študentky,

ŠVK 2022 bude organizovaná prezenčnou (online) formou v závislosti od ďalšej epidemiologickej situácie na Slovensku a následne v Čechách. Fakultné kolo ŠVK 2022 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2021/2022 v sekciách:
– Sekcia S1 Vedy o Zemi – (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus),
– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky – (ÚRaIVP, ÚLaD),
– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie  – (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).

Continue reading „Študentská vedecka konferencia“