Témy BP a DP

V sekcii stránky „Pre študentov“ pribudli aktuálne témy záverečných prác pre bakalársky a inžiniersky stupeň. Aktuálny študenti 2. Bc VAZE a 1. Ing VAZE po vybratí témy kontaktujú pedagóga, ktorý danú tému vypísal a následne prof. Tauša, ktorý je zodpovedný na zoznam študentov a tém.

Študentská vedecka konferencia

Milý študenti a študentky,

ŠVK 2022 bude organizovaná prezenčnou (online) formou v závislosti od ďalšej epidemiologickej situácie na Slovensku a následne v Čechách. Fakultné kolo ŠVK 2022 sa na FBERG uskutoční v akademickom roku 2021/2022 v sekciách:
– Sekcia S1 Vedy o Zemi – (ÚGV, ÚGKaGIS + ŠP Geoturizmus),
– Sekcia S2A Riadenia a Logistiky – (ÚRaIVP, ÚLaD),
– Sekcia S2B,3 Ťažba a spracovanie nerastných surovín; biológia, ekológia a životné prostredie  – (ÚZZ bez ŠP Geoturizmus).

Continue reading „Študentská vedecka konferencia“

Úspech študenta odboru VAZE

V rámci fakultného kola ŠVOČ v sekcii S2B, Ťažba a spracovanie nerastných surovín, biológia, ekológia a životné prostredie sa nám opäť darilo. Študent odboru Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Bc. Peter Sivák obsadil prvé miesto. Okrem toho za svoju prácu získal aj cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Srdečne gratulujeme!

Video BTV 2019

Ako sa hovorí v dnešnej modernej dobe, lepšie vidieť jedno video ako 20 fotografií. Pozrite si video zachytávajúce naj momenty „blokovky“ študijných programov: Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Manažérstvo zemských zdrojov a Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére.